Hessischer Baseball & Softball Verband e.V.
 
Ballstat For Windows Baseball Statistics Software
HBSV Auswahl Fielding Leaders

Batting / Pitching / Fielding / Leaders / HBSV Verbandsliga 2015

FLD (P) (Fielding %-P)

Hall (J), Cedric
Cedano de Leon (G), Joe

1.000
1.000
FLD% (C) (Fielding %-C)


FLD% (1B) (Fielding %-1B)


FLD% (2B) (Fielding %-2B)


FLD% (3B) (Fielding %-3B)

Cataldo (G), Demetrio


.786

FLD% (SS) (Fielding %-SS)

Weber (G), Yannis


.900

FLD% (OF) (Outfield Fielding %)


P (P) (Put outs-P)

Hall (J), Cedric
Weber (G), Yannis

1
1
P (C) (Put outs-C)

Ulrich (J), Nils
Voll (J), Victor
Fabricius (G), Jan
Koch (G), Ken13
8
7
6


P (1B) (Put outs-1B)

Sirakumar (J), Sharujaan
Sailer (G), Luis
Ulrich (J), Nils
Jecht-Gonzales (J), Rene12
11
6
5


P (2B) (Put outs-2B)

Wenzel (G), Carl
Rosenthal (J), Josef
Voll (J), Victor
Hall (J), Cedric2
1
1
1


P (3B) (Put outs-3B)

Cataldo (G), Demetrio


5

P (SS) (Put outs-SS)

Weber (G), Yannis
Fabricius (G), Jan

5
1
P (OF) (Outfield putouts)

Jecht-Gonzales (J), Rene
Rosenthal (J), Josef
Koch (G), Ken
Ulrich (J), Nils
Fabricius (G), Jan


5
4
2
1
1

A (P) (Assists-P)

Weber (G), Yannis
Hall (J), Cedric
Künzler (J), Kai
Cedano de Leon (G), Joe2
1
1
1


A (C) (Assists-C)

Fabricius (G), Jan
Voll (J), Victor
Koch (G), Ken
Ulrich (J), Nils1
1
1
1


A (1B) (Assists-1B)

Sirakumar (J), Sharujaan


2

A (2B) (Assists-2B)

Hall (J), Cedric
Sirakumar (J), Sharujaan
Endres (G), Tim
Cedano de Leon (G), Joe
Weber (G), Yannis
Wenzel (G), Carl
Rosenthal (J), Josef
5
2
1
1
1
1
1A (3B) (Assists-3B)

Cataldo (G), Demetrio
Künzler (J), Kai
Ulrich (J), Nils
Cedano de Leon (G), Joe6
3
1
1


A (SS) (Assists-SS)

Weber (G), Yannis
Cataldo (G), Demetrio

4
1
A (OF) (Outfield assists)

Fabricius (G), Jan
Naskret (J), Maximilian
Jecht-Gonzales (J), Rene
1
1
1E (P) (Errors-P)

Ulrich (J), Nils


1

E (C) (Errors-C)

Ulrich (J), Nils


1

E (1B) (Errors-1B)

Sailer (G), Luis


1

E (2B) (Errors-2B)

Endres (G), Tim
Hall (J), Cedric

1
1
E (3B) (Errors-3B)

Cataldo (G), Demetrio
Künzler (J), Kai

3
1
E (SS) (Errors-SS)

Fabricius (G), Jan
Weber (G), Yannis

1
1
TC (P) (Total chances-P)

Weber (G), Yannis
Hall (J), Cedric
Cedano de Leon (G), Joe
Künzler (J), Kai
Ulrich (J), Nils


3
2
1
1
1

TC (C) (Total chances-C)

Ulrich (J), Nils
Voll (J), Victor
Fabricius (G), Jan
Koch (G), Ken15
9
8
7


TC (1B) (Total chances-1B)

Sirakumar (J), Sharujaan
Sailer (G), Luis
Ulrich (J), Nils
Jecht-Gonzales (J), Rene14
12
6
5


TC (2B) (Total chances-2B)

Hall (J), Cedric
Wenzel (G), Carl
Endres (G), Tim
Rosenthal (J), Josef
Sirakumar (J), Sharujaan
Cedano de Leon (G), Joe
Voll (J), Victor
Weber (G), Yannis7
3
2
2
2
1
1
1


TC (3B) (Total chances-3B)

Cataldo (G), Demetrio
Künzler (J), Kai
Ulrich (J), Nils
Cedano de Leon (G), Joe14
4
1
1


TC (SS) (Total chances-SS)

Weber (G), Yannis
Fabricius (G), Jan
Cataldo (G), Demetrio
10
2
1TC (OF) (Outfield Total Chances)

Jecht-Gonzales (J), Rene
Rosenthal (J), Josef
Fabricius (G), Jan
Koch (G), Ken
Ulrich (J), Nils
Naskret (J), Maximilian

7
4
3
2
1
1
eRF-P (Est Range factor-P)

Hall (J), Cedric
Cedano de Leon (G), Joe

2.57
1.00
eRF-C (Est Range factor-C)


eRF-1B (Est Range factor-1B)


eRF-2B (Est Range factor-2B)


eRF-3B (Est Range factor-3B)

Cataldo (G), Demetrio


5.50

eRF-SS (Est Range factor-SS)

Weber (G), Yannis


3.00

eRF (OF) (Est Outfield Range Factor)


© Hessischer Baseball & Softball Verband e.V.